ارایه گواهینامه کالیبراسیون همکار استاندارد به همراه محصولات و تجهيزات آزمايشگاهي نفت و پتروشيمي

جهت رفاه حال خریداران گرامی، از این تاریخ به درخواست تحويل گیرنده و همراه دستگاههای ارایه گواهینامه کالیبراسیون ه...

ادامه مطلب

پذیرش ثبت نام کارگاههای آموزشی روش آزمون و نحوه استفاده از تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

پذیرش ثبت نام کارگاههای آموزشی روش آزمون و نحوه استفاده از تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیجهت ثبت ن...

ادامه مطلب