بعد از شارژ کردن نمونه برای شروع تست اشتعال باز

تست تعیین نقطه اشتعال باز و کاربرد آن در صنعت

مفاهیم و اصول تست اشتعال باز نقطه اشتعال یک فرآورده شیمیایی به پایین ترین دمای تصحیح شده‌ی ترکیب مورد نظر در فشار 101.3 کیلو پاسکال مع...

ادامه مطلب