مقالات

ورود پارسیان تکنولوژی به جمع شرکت‌های دانش بنیان

مجموعه شرکت های دانش بنیان

شرکت ایده پرداران جاوید پردیس پارسیان با نام تجاری پارسیان‌تکنولوژی که در زمینه تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی فعال است در تاریخ 1401/08/23 به جمع شرکت‌های دانش بنیان پیوست.

گواهی دانش بنیان