مقالات

نوروز 1402 در مجموعه پارسیان تکنولوژی

تبریک نوروز 1402 پارسیان تکنولوژی

فرا رسیدن نوروز باستانی ، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم
بر همه ایرانیان پاک پندار ، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد . . .

 

گروه پارسیان تکنولوژی تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی.