دوره آموزشی و اعطای گواهینامه به مشتریان در «گروه پارسیان تکنولوژی»

با معرفی طرح تعویض دستگاه‌های کارکرده گروه پارسیان تکنولوژی