• 22365531-021
  • 22378964-021
  • P22365531@gmail.com

جزئیات استاندارد ملی تقطير در اتمسفر (Distillation) - تقطیر ASTM D86 دانلود فایل استاندارد


دستگاه تقطير در اتمسفر

دستگاه تقطير در اتمسفر - تست تقطیر

دارای نمایشگر گرافیکی رنگی 7 اینچ 
دارای سنسور بسیار دقیق دیجیتال دمای بالن تحت آزمون و نمایشگر دیجیتال گرافیکی
دارای سنسور بسیار دقیق دیجیتال دمای یخچال سرد کننده و نمایشگر دیجیتال گرافیکی
دارای هیتر 1000 وات با قابلیت دمای تا 380 درجه سانتیگراد و
دارای کنترل دیجیتالی جهت کنترل میزان توان هیتر

شرکت سازنده :
پارسیان تکنولوژی
مدل :
PT 1510
کشور سازنده :
ایران
نمایشگر :
دیجیتال رنگی 7 اینچ
سنسور دمای بالن :
با دقت 1 درجه ( 25 تا 380 درجه )
سنسور دمای یخچال :
با دقت 1 درجه  ( 0 تا 25 درجه )
هیتر :
1000 وات ایزوله

 دارای سيستم ديجيتال اعلام دمای اولين قطره ( فقط در مدل PRO)

 دارای سيستم ديجيتال اعلام دمای آخرين قطره ( فقط در مدل PRO)

 دارای سيستم ديجيتال اعلام  ميزان تقطير حاصل شده بر حسب ميلي ليتر  ( فقط در مدل PRO)

 دارای کنترلر ديجيتال تنظيم شدت ميزان حرارت بالن جهت استاندارد نمودن سرعت نقطير ( فقط در مدل  PRO)

داراي پايه متحرک جهت تنظيم ارتفاع بالن دستگاه 

از این دستگاه جهت تقطير مايعات (اغلب مشتقات نفتی) استفاده ميشود

طبق استاندارد ملی ایران با شماره 6261 تقطير در فشار اتمسفر

استفاده از مراجع زير براي كاربران اين دستگاه الزامي است‏:

استاندارد ملي ايران  :201سال  1374روغنهاي نفتي - روش اندازه‏گيري نقطه ريزش

استاندارد ملي ايران  :4189سال  1375فرآورده‏هاي نفتي - روشهاي نمونه برداري دستي از مواد و فرآورده‏هاي نفتياستاندارد ملي ايران  :5439سال  1380فرآورده‏هاي نفتي - اندازه‏گيري فشار بخار فرآورده‏هاي نفتي -روش ريد اين دستگاه با استانداردهاي بين المللي که شامل استانداردهاي زير ميباشند مطابقت دارد

ASTM D86, D216, D233, D447, D850, D1078, E133; IP 123, 195; ISO 3405; DIN 51751;

FTM 791-1001, 791-1015; NF M 07-002


ASTM D95, E123, D244, D370*; AASHTO T55, T59; API MPMS Ch. 10.5; IP 74, 291;

FTM 791-3001; ISO 3733; NF T 60-113

گروه پارسیان تکنولوژی تولید کننده تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی