• 026-36106869
  • 026-36106869
  • P91005531@gmail.com

جزئیات استاندارد ملی قير و مواد قيري- تعيين مقدار قير استخراج شده از مخلوط هاي روسازي گرم قيري- روش آزمون دانلود فایل استاندارد


استاندارد ملی 11801

استاندارد ملی قير و مواد قيري- تعيين مقدار قير استخراج شده از مخلوط هاي روسازي گرم قيري- روش آزمون


گروه پارسیان تکنولوژی تولیدکننده :

تجهیزات آزمایشگاهی نفت

تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی

دستگاه های آزمایشگاهی نفت ، گاز و پتروشیمی