• 026-36106869
  • 026-36106869
  • P91005531@gmail.com

جزئیات استاندارد ملی قير و مواد قيري- تعيين وزن مخصوص متراكم (HMA) حقيقي مخلوط آسفالتي گرم با استفاده از آزمونه هاي با پوشش پارافين - روش آزمون دانلود فایل استاندارد


استاندارد ملی10868

استاندارد ملی قير و مواد قيري - تعيين وزن مخصوص متراكم (HMA) حقيقي مخلوط آسفالتي گرم با استفاده از آزمونه هاي با پوشش پارافين - روش آزمون


گروه پارسیان تکنولوژی تولیدکننده :

تجهیزات آزمایشگاهی نفت

تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی

دستگاه های آزمایشگاهی نفت ، گاز و پتروشیمی