• 026-36106869
  • 026-36106869
  • P91005531@gmail.com

جزئیات استاندارد ملی قير و مواد قيري دانه بندي مكانيكي سنگدانه هاي حاصل از استخراج- روش آزمون دانلود فایل استاندارد


استاندارد ملی 1154

استاندارد ملی قير و مواد قيري دانه بندي مكانيكي سنگدانه هاي حاصل از استخراج- روش آزمون


گروه پارسیان تکنولوژی تولید کننده :

تجهیزات آزمایشگاهی نفت

تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی

دستگاه های آزمایشگاهی نفت ، گاز و پتروشیمی