• 22365531-021
  • 22378964-021
  • P22365531@gmail.com

نتایج بدست از جستجوی : "کالیبراسیون"

دستگاه تست کشش قیر (داکتیلیتی)-مدل Economy

دستگاه تست کشش قیر(داکتیلیتی)-مدل Professional

دستگاه تست کشش قیر(داکتیلیتی)-مدل FULL

دستگاه تست نفوذپذیری گریس-مدل Professional

دستگاه تست نفوذپذیری گریس-مدل FULL

دستگاه تست نفوذ پذیری قیر-مدل Professional

دستگاه تست نفوذ پذیری قیر-مدل FULL

تيوپ آزمونهای ویسکوزیته

انواع ترمومتر ASTM

انواع محلول کالیبراسیون

انواع لوازم جانبی آزمايشگاه پتروشیمی