• 026-36106869
  • 026-36106869
  • P91005531@gmail.com

نتایج بدست از جستجوی : "دستگاههاي آزمايشگاه پتروشيمي"

دستگاه آزمایش شفافیت (کالرمتر-رنگ سنج)

دستگاه تست خوردگی ضدیخ (Corrision Test)- اتوماتیک ECO و PRO

دستگاه تست ویسکوزیته دیجیتال و اتوماتیک مدل Professional

دستگاه تست نقطه انجماد (Freezing Point)-دیجیتال و تمام اتوماتیک

دستگاه تست ویسکوزیته دو قلو-دیجیتال و اتوماتیک-مدل Professional

دستگاه تست ویسکوزیته دو قلو-دیجیتال و اتوماتیک-مدل FULL

دستگاه تست ویسکوزیته 45- درجه ، اتوماتیک و دیجیتال

دستگاه تست نقطه قطره ای شدن گریس-مدل Economy

دستگاه اندازه گیری کف روغن-دوقلو(Foaming)-مدل Economy

دستگاه تست ویسکوزیته دیجیتال و اتوماتیک مدل Full

دستگاه اندازه گیری کف-دوقلو (Foaming) مدل Professional

دستگاه تست ویسکوزیته دو قلو-دیجیتال و اتوماتیک-مدل Economy

دستگاه دیجیتال تست نقطه ریزش تک محفظه (Pour Point )

تيوپ آزمونهای ویسکوزیته

انواع لوازم جانبی آزمايشگاه پتروشیمی

دستگاه تست نقطه اشتعال باز(فلش پوینت)-مدل PRO

دستگاه دیجیتال تست نقطه ریزش دو محفظه (Pour Point )

دستگاه دیجیتال تست نقطه ریزش سه محفظه (Pour Point )

دستگاه تست نقطه اشتعال باز (فلش پوینت) - مدل Basic

دستگاه آزمایش شفافیت (کالرمتر-رنگ سنج) ECO