• 91005531-021
  • 91005531-021
  • P91005531@gmail.com

نتایج بدست از جستجوی : "تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفی"

دستگاه تست خوردگی ضدیخ (Corrision Test)- اتوماتیک ECO و PRO

دستگاه تست ویسکوزیته دو قلو-دیجیتال و اتوماتیک-مدل Professional

دستگاه تست ویسکوزیته دو قلو-دیجیتال و اتوماتیک-مدل FULL

دستگاه اندازه گیری کف روغن-دوقلو(Foaming)-مدل Economy

دستگاه اندازه گیری کف-دوقلو (Foaming) مدل Professional

دستگاه دیجیتال تست نقطه ریزش تک محفظه (Pour Point )