• 026-36106869
  • 026-36106869
  • P91005531@gmail.com

نتایج بدست از جستجوی : "تجهيزات آزمايشگاهي نفت و پتروشيمي"

دستگاه تست خوردگی ضدیخ (Corrision Test)- اتوماتیک ECO و PRO

دستگاه تست ویسکوزیته دیجیتال و اتوماتیک مدل Professional

دستگاه تست ویسکوزیته دو قلو-دیجیتال و اتوماتیک-مدل FULL

دستگاه اندازه گیری کف روغن-دوقلو(Foaming)-مدل Economy

دستگاه تست ویسکوزیته-دیجیتال و اتوماتیک مدل Economy

دستگاه تست ویسکوزیته دیجیتال و اتوماتیک مدل Full

دستگاه اندازه گیری کف-دوقلو (Foaming) مدل Professional

دستگاه تست ویسکوزیته دو قلو-دیجیتال و اتوماتیک-مدل Economy

دستگاه دیجیتال تست نقطه ریزش تک محفظه (Pour Point )

تيوپ آزمونهای ویسکوزیته

دستگاه تست نقطه اشتعال باز(فلش پوینت)-مدل PRO