• 22365531-021
  • 22378964-021
  • P22365531@gmail.com

نتایج بدست از جستجوی : "بن ماری"

دستگاه تست ویسکوزیته 45- درجه ، اتوماتیک و دیجیتال

دستگاه اندازه گیری کف روغن-دوقلو(Foaming)-مدل Economy

دستگاه دیجیتال تست نقطه ریزش تک محفظه (Pour Point )

دستگاه تست کشش قیر (داکتیلیتی)-مدل Economy

دستگاه تست کشش قیر(داکتیلیتی)-مدل Professional

دستگاه تست کشش قیر(داکتیلیتی)-مدل FULL

تيوپ آزمونهای ویسکوزیته

انواع ترمومتر ASTM

انواع لوازم جانبی آزمايشگاه پتروشیمی