• 22365531-021
  • 22378964-021
  • P22365531@gmail.com

لوازم جانبی و آزمایشگاهی

تيوپ آزمونهای ویسکوزیته

انواع تيوپ مورد استفاده در آزمونهای تست ویسکوزیته گروه پارسیان تکنولوژی تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی در ایران


دریافت کاتالوگ محصول