• 91005531-021
  • 91005531-021
  • P91005531@gmail.com

لوازم جانبی و آزمایشگاهی

تيوپ آزمونهای ویسکوزیته

انواع تيوپ مورد استفاده در آزمونهای تست ویسکوزیته گروه پارسیان تکنولوژی تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی در ایران


دریافت کاتالوگ محصول