• 22365531-021
  • 22378964-021
  • P22365531@gmail.com

جزئیات خبر

تنها چند ماه تا بزرگترین تحول تاریخ بازار نفت!!!

تنها چند ماه تا بزرگترین تحول تاریخ بازار نفت!!!

به گزارش خبر گزاری تسنیم هزاران کشتی که در اقیانوسها در حرکت هستند بیش از 3 میلیون بشکه نفت سولفور بالا در هر روز می سوزانند، ولی از آغاز سال آینده باید از قوانینی تبعیت کنند که به شدت تولید سولفور را کاهش می دهند. این تصمیم در راستای نیل به هدف انرژی پاکتر می باشد. یعنی سوخت با سولفور بالاتر از 0.5 درصد ممنوع می باشد.

  • 1398/04/29