• 22365531-021
  • 22378964-021
  • P22365531@gmail.com

جزئیات خبر

حضور گروه پارسیان تکنولوژی در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

حضور گروه پارسیان تکنولوژی در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

گروه پارسیان تکنولوژی در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران  با ارائه دستاوردهای جدید خود برای اولین بار در ایران  دستگاه نقطه اشتعال باز تمام اتوماتیک  را رونمایی کرد.

  • 1395/03/09