• 22365531-021
  • 22378964-021
  • P22365531@gmail.com

جزئیات خبر

تولید اولین و تنها نمونه دستگاه تقطیر فوق اتوماتیک و دیجیتال برای اولین بار در ایران

تولید اولین و تنها نمونه دستگاه تقطیر فوق اتوماتیک و دیجیتال برای اولین بار در ایران

اولین و تنها نمونه دستگاه تقطیر فوق اتوماتیک و دیجیتال برای اولین بار در ایران توسط متخصصین گروه پارسیان تکنولوژی  در خط تولید قرار گرفت 

این دستگاه مجهز به آخرین فناوریهای روز اروپا بوده و با حدود 10 درصد قیمت مشابه خارجی خود عرضه میگردد 
دستگاه فوق دارای تمام سنسور های تمام دیجیتا زیر میباشد 
- سنسور و نمایشگر فوق العاده دقیق دمای بالن مورد آزمون 
- سنسور و نمایشگر فوق العاده دقیق دمای قسمت سرد کننده کندانسور دستگاه 
- دارای هيتر قدرتمند اتوماتیک جهت فراهم نودن دمای تا 380 درجه آزمون
-  دارای سرد کننده ديجیتالی قدرتمند و فوق العاده سریع
- دارای سیستم نمایشگر دمای اولین قطره آزمون
- دارای سیستم نمایشگر دمای آخرين قطره آزمون
- دارای سیستم هوشمند کنترل سرعت تقطیر بصورت تمام خودکار
- دارای نمایشگر دیجیتال میزان تقطیر انجام شده بر حسب میلی لیتر 


تجهیزات آزمایشگاهی نفت

تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی

دستگاه های آزمایشگاهی نفت ، گازو پتروشیمی

  • 1397/10/10